Teknologiapalvelut

Teknologiapalvelujamme ovat

  • Käännettävien tiedostojen muokkaus ja konvertointi työstettäviksi erilaisilla käännöstyökaluilla, jollaisia ovat esimerkiksi Across, memoQ, OmegaT, Passolo,  SDL/Trados ja WordFast.
  • Käännösmuistiteknologian hyödyntäminen erilaisissa käännös- ja lokalisointiprojekteissa järjestelemällä uudelleen loogisesti arkistoitavaan muotoon olemassa olevia käännösmuisteja (TM) sekä tuottamalla uusia täsmäkäännösmuisteja olemassa olevien käännösten, terminologiatietojen ja tyyliohjeiden pohjalta.
  • Olemassa olevien käännösten ja termitietojen kerääminen termitietokannoiksi ja tarvittaessa konvertointi käännöksessä käytettävien käännöstyökalujen hyödyntämään muotoon (esim. SDL/Trados Multiterm).
  • Uusien konekäännössovellusten hyödyntäminen osana käännöstyötä ja konekäännöksen integrointi käännöstyökaluihin (esim. SDL/Trados – Google Translate -integraatio).
  • Sisällönhallintajärjestelmillä (CMS) tuotettavan materiaalin konvertointi käännettävään ja lokalisoitavaan muotoon sekä konsultointi ja opastus Web-tyyppisen aineiston saattamiseksi mahdollisen helposti ja kokonaistaloudellisesti käännettävään ja lokalisoitavaan muotoon erilaisissa Web-sivustoja tuottavissa järjestelmissä (WCMS).
  • Käännös- ja kieliteknologiassa käytettävien apuohjelmien ja -sovellusten suunnittelu ja toteutustyö.