Koulutus- ja konsultointipalvelut

Tenviesti Oy:n koulutus- ja konsultointipalveluihin kuuluvat kieli- ja teknologiakoulutus sekä erilaiset työhyvinvointia ja työtehokkuutta edistävät palvelut.

Kieli- ja teknolgiakoulutuksen palveluja ovat

  • Ruotsin kielen yksilölliset keskustelu- ja liikekielen kurssit
  • Käännös- ja lokalisointityökalujen tehokkaan käytön edistämiseen tähtäävät räätälöidyt käyttäjäkurssit (mm. käännösmuistien käyttö ja hyödyntäminen, SDL/Trados- ja Across-käännöstyökalujen käytönopastus, ohjelmistolokalisoinnin valmistelussa huomioon otettavat näkökohdat)
  • ATK-ohjelmien ja ohjelmistojen täsmäkoulutukset ja käyttäjätuki.

Työhyvinvointia ja työtehokkuutta edistäviä palveluja ovat

Yksityiskohtaisempia tietoja koulutus- ja konsultointipalveluistamme on helposti saatavana ottamalla meihin yhteyttä suoraan yhteydenottosivustomme kautta.