Lokalisointi ja e-learning

Lokalisointi.info on Tenviesti Oy:n ylläpitämä tietoportaali, jossa esitellään kääntämisessä ja lokalisoinnissa käytettäviä teknologioita ja niiden tehokasta hyödyntämistä, seurataan alan ajankohtaista teknistä kehitystä ja esitetään linkkejä kääntämistä, lokalisointia ja kieliteknologiaa lähemmin käsitteleville tiedon lähteille.

Lokalisointi.info-sivusto on osoitteessa http://www.lokalisointi.info/.

Yoda e-learning Team on Tenviesti Oy:n verkko-oppimisen (e-learning) kehitysyksikkö.

Yoda e-learning Team suunnittelee ja toteuttaa räätälöityjä verkko-oppimisratkaisuja ja luo erilaisia verkko-oppimisen sisältöjä.

Yoda e-learning Teamin sivusto on osoitteessa http://www.yoda-team.org.