Lokalisointi.info

Lokalisointi.info on Tenviesti Oy:n ylläpitämä tietoportaali, jossa esitellään kääntämisessä ja lokalisoinnissa käytettäviä teknologioita ja niiden tehokasta hyödyntämistä, seurataan alan ajankohtaista teknistä kehitystä ja esitetään linkkejä kääntämistä, lokalisointia ja kieliteknologiaa lähemmin käsitteleville tiedon lähteille.

Lokalisointi.info-sivusto on osoitteessa http://www.lokalisointi.info/.