Käännös- ja kieliteknologiapalvelut

  • Käännökset  kielipareissa ruotsi-suomi ja englanti-suomi sekä pienehkössä mitassa myös kielipareissa suomi-ruotsi ja englanti-ruotsi. Käännöksissä olemme erikoistuneet ICT-alan käännöksiin (mm. ohjelmistojen lokalisoinnit, käyttöoppaat), tekniikan alan käännöksiin (koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen käyttöoppaat) sekä eri alojen sopimuskäännöksiin.
  • Käännösmuistiteknologian hyödyntäminen erilaisissa käännös- ja lokalisointiprojekteissa muokkaamalla ja konvertoimalla käännettävä aineisto työstettäviksi erilaisilla käännöstyökaluilla (esimerkiksi memoQ, MemSource, Passolo,  SDL/Trados ja WordFast) sekä tuottamalla uusia täsmäkäännösmuisteja olemassa olevien käännösten, terminologiatietojen ja tyyliohjeiden pohjalta (ks. lisätietoja kohdassa Käännöstyökalut.)
  • Olemassa olevien käännösten ja termitietojen kerääminen termitietokannoiksi ja konvertointi käännöksessä käytettävien käännöstyökalujen hyödyntämään muotoon.
  • Sisällönhallintajärjestelmillä (CMS) tuotettavan materiaalin konvertointi käännettävään ja lokalisoitavaan muotoon sekä konsultointi ja opastus Web-tyyppisen aineiston saattamiseksi käännettävään ja lokalisoitavaan muotoon erilaisissa Web-sivustoja tuottavissa järjestelmissä (ks. lisätietoja kohdassa CMS-lokalisointi).
  • Käännös- ja kieliteknologiassa käytettävien apuohjelmien ja -sovellusten suunnittelu- ja toteutustyö.