Testit

Tenviesti Oy:n verkkotestit on tarkoitettu suuntaa-antavaksi tavaksi selvittää viestinnässä ja oppimisessa käytettäviä yksilöllisiä miellejärjestelmiä ja oppimistyylejä.

Testien tekeminen ja niistä otettavat tulosteet ovat maksuttomia. Viitattaessa kyseisiin testeihin ja niiden antamiin tuloksiin tai linkitettäessä testisivuille muilta sivustoilta on testin lähde kuitenkin mainittava.

Tällä hetkellä käytettävissä olevia verkkotestejä ovat

Tällaiset testit eivät sellaisenaan anna riittävää tietoa henkilökohtaisten ominaisuuksien laajamittaiseen arviointiin. Lisätietoja vastaavanlaisista ominaisuus- ja soveltuvuuskartoituksista on saatavana ottamalla meihin yhteyttä.