Työviihtyvyys ja työssä jaksaminen

Ihmisen eliniän pidentyminen ja huoltosuhteen muuttuminen epäedullisemmaksi aktiivisten ja passiivisten ikäluokkien tasapainon osalta pakottaa miettimään uusia keinoja, joilla aktiivista työuraa voidaan pidentää. Motivaation lisäämiseksi ei riitä pelkkä taloudellinen porkkana; myös työviihtyvyyttä on parannettava, jotta ihmiset jaksaisivat työskennellä entistä pitempään.

Työviihtyvyyden parantamiseksi on olemassa useita näkökulmia ja keinoja, joista ergonomia on ehkä ihmisille käsitteenä tutuin. Ergonomia on kuitenkin myös paljon muuta kuin uusi työtuoli tai näyttöpäätelasit. Ergonomia on työympäristön parantamista sekä fyysisessä että psyykkisessä mielessä.

Ergonomisten ratkaisujen lisäksi työviihtyvyyden parantamiseksi ja työskentelyilmapiirin kehittämiseksi on olemassa myös monia muita keinoja, jotka useissa työpaikoissa valitettavan usein putoavat työterveyshuollon ja työmenetelmien teknisen kehittämisen välimaastoon.

Kartoittamalla ja kehittämällä tätä ”harmaata aluetta” voidaan tehokkaasti tukea sekä työterveyshuollon että johtamisen osa-alueita ja samalla saavuttaa merkittäviä säästöjä vähentämällä sairauksista johtuvia työpoissaoloja ja parantamalla motivoitumisen myötä syntyvää työn tehokkuutta.

Työviihtyvyyden kehittämisen ei aina tarvitse merkitä suurimittaisia toimenpiteitä. Pienilläkin uudistuksilla päästään alkuun ja saavutetaan usein merkittäviä tuloksia. Tenviesti Oy pystyy tarjoamaan yksilöllisesti räätälöityjä työhyvinvointipalveluja nimenomaan pienille yrityksille, joilla ei ole suuria voimavaroja oman osaamisalueensa ulkopuolisille tehtäville. Kysymykseen tulevat vaihtoehdot selviävät parhaiten ottamalla meihin yhteyttä.